RESURSE UMANE

 

- Cadre  didactice  calificate : 17

-    cadre  didactice  titulare : 17

-     cadre didactice cu studii superioare: 7

-     cadre didactice cu masterat: 2

-     număr  cadre  didactice  cu  gradul  didactic :

  • I = 14
  • II = 2
  • Def. = 1

 

-  număr  cadre  didactice  cu  performanţe :                                     

10 cadre didactice cu gradaţie de merit

3 cadre didactice  responsabile de cerc pedagogic

 

-         Personal didactic auxiliar :

                               Secretar șef = 1

                               Administrator financiar contabil = 1

-         Personal nedidactic:

                                Îngrijitor = 6

UA-60510414-1